Vision

Clever Travel Consulting ska bidra till en ärligare och mer transparent  eventindustri i UAE, genom att verka för samarbeten med flera lokala partners och ökad kulturell förståelse.

Den utökade visionen är att kunderna till Clever Travel Consulting ska känna sig omhändertagna i Dubai och UAE, samt att programmen följer gruppernas syfte med resan och genomförs av pålitliga partners på plats. Lindas personliga engagemang bidrar till en hög grad av tillfredsställelse hos kunderna. Företaget kommer hela tiden uppdatera sin kunskap och bredda kontaktnätet inom Dubai och de nya projekt som pågår i landet.