Konsultarvode

CTC kan fakturera hela programmet i Dubai direkt till resebyrå/slutkund. Om kunden önskar kan hotellkostnader även faktureras direkt till resebyrå/kund, via CTC:s utvalda partner HelmsBriscoe.

CTC ger direktpriser från partners till resebyråer/slutkund för aktiviteterna i programmet. Vi kan därför erbjuda konkurrenskraftiga priser på hotell, transporter och aktiviteter. Vi fakturerar separat ett konsultarvode för grupperna som täcker arbetet med att sätta ihop programmet och hantera bokningarna, samt koordinering på plats över telefon och email. Fysisk tid såsom guidning eller annan koordinering på plats debiteras separat efter timtaxa.

Konsultarvodet för grupper beräknas vid offerten, beroende på gruppens önskemål och omfattning av program, antal bokningar, studiebesök, hotell, måltider osv. Arvodet beräknas per person, inte som % baserat på total programkostnad, för bättre transparens.

Alla bokningar för grupper i UAE förbetalas till CTC innan gruppens ankomst, inkl hotell och turer/transporter- enligt villkor från utvalda partners. Se även bokningsvillkoren.

I vårt konsultarvode ingår

  • Planering av grupp-program från förfrågan till bekräftade aktiviteter, inkl säljande programförslag och offert på svenska (pdf) om kunden önskar
  • Lokal (och ärlig) info och kunskap om destinationen, hotellmarknaden, villkor och betalningsprocedurer.
  • Hotellförslag enligt nordisk standard och gruppens budget inkl offerter och specialerbjudanden, via HelmsBriscoe site selection process.
  • Bokning av olika studiebesök/föreläsare utan några extra handling fees (upp till 2 besök/grupp)
  • Restaurangbokningar utan handling fees
  • Golfbokningar för individuella och grupper utan handling fees
  • Information om pågående lokala evenemang och projekt
  • Förslag på aktiviteter och möjliga kombinationer, med nordiskt tänk och utgångspunkt
  • Skandinavisk kontaktperson på plats i Dubai/Abu Dhabi under gruppens vistelse, och även under hela bokningsförfarandet (fysisk tid med grupperna på plats debiteras separat)
  • Koordinering av bussar, drivers, flygplatshämtning och programpunkter på plats. Detta kan vara ganska tidskrävande i Dubai och UAE, och vi tar inte ut någon extra avgift för denna skandinaviska koordinering.