Koncept och Vision

Vår vision:

Clever Travel Consulting ska bidra till en ärligare och mer transparent  eventindustri i UAE, genom att verka för samarbeten med flera lokala partners och ökad kulturell förståelse.

Vårt koncept:

Clever Travel Consulting är en svenskägd bokningsarrangör för boende, events  och aktiviteter till grupper och företag som planerar en konferens eller upplevelseresa till Dubai och resterande Förenade Arabemiraten. Vi finns lokalt på plats  i Dubai och Abu Dhabi och har både kunskapen, kontakterna och den bästa personliga servicen för att ge alla skandinaviska grupper en fantastisk upplevelse i detta mångkulturella och fascinerande land! Vår styrka ligger i den ärliga och direkta informationen om resmålen, planeringen av olika kombinationer av aktiviteter samt koordineringen av programmen för att så smidigt som möjligt uppfylla kundens syfte med resan.

Clever Travel Consulting erbjuder både Nordiska resebyråer och företag hjälp med att producera och genomföra kvalitativa program för grupp resor till Dubai och UAE. Fokus ligger på olika kombinationer av turismlösningar, konferenspaket och lokala events- i enlighet med nordisk standard. Vi använder flera lokala partners med transparenta priser och kan därför erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter, hotell, studiebesök samt skandinavisk assistans på plats, utan att vara bunden till en specifik leverantör eller avtal.

Vi jobbar med ett konsultarvode för att sätta ihop programmet, och erbjuder därefter direktpriser från våra partners utan extra marginaler. Vi ger t. ex priser för bussar och transporter per buss- inte per person, vilket håller nere kostnaderna avsevärt för logistiken. Arvodet skräddarsys för varje offert och beräknas utifrån programmets upplägg, antal personer, hur många aktiviteter som ska bokas samt om hotellbokningar/betalningar ska inkluderas. Eftersom vi ger direktpriser på aktiviteterna i programmet (i många fall lägre priser än lokala tour operators ger för internationella bokningar) så blir programmet mer transparent och ger bättre insyn i kostnader och totalpriser för kunden.