Bokningsvillkor

  • Direktpriser från partners till agent eller slutkund- dvs. minst samma priser som kund hade fått genom att kontakta arrangören direkt (oftast kan vi generellt lägre priser än marknadspris på aktiviteter, genom våra lokala kontakter).
  • Bokningsarvodet/Konsultarvodet beror på antal bokningar/upplägg i programmet, antal studiebesök, måltider, samt om hotellkontrakten och hotellbetalningar tas av Clever Travel eller kunden direkt. Bokningsarvodet anges per person.
  • Clever Travel Consulting kan fakturera hela programmet inkl htl, alt kan kunden få hotellkontraktet i eget namn och betala detta direkt till hotellet.
  • Fakturering från Clever Travel Consulting sker i AED. Fakturorna betalas enligt AED-kurs. CTC står inte för växlingskostnader för fakturor betalda i annan valuta.
  • Alla kontrakt och prisavtal kan signeras antingen mellan CTC och resebyrå/kund, alt direkt mellan utvald partner och reseagent/kund i utvalda fall.
  • Alla bokningar och konsultarvode förhandsbetalas innan gruppens ankomst enligt angivna villkor från lokala partners och hotell. Våra priser är nedförhandlade med villkoret att alla program och bokningar för grupperna förhandsbetalas minst 2-3 veckor innan ankomst. För bokning och betalning efter denna deadline blir priserna högre från leverantörer och suppliers.
  • Vid bokningar av restauranger som ska förbetalas av gruppen skickas menyer från restaurang till agent/kund. CTC kan fakturera måltider tillsammans med andra bokningar. Ingen handling fee tillkommer på restaurangbokningar, ingår i överenskomna konsultarvodet. Clever Travel Consulting kan på order av reseagent/kund signera nödvändiga bokningskontrakt avs restauranger för att underlätta för arrangören. Researrangören/kunden är dock fortfarande betalningsskyldig för bokningen.
  • Om kreditkortsnummer krävs för att garantera bokningar utan förhandsfaktura så ska detta kreditkort komma från arrangören/kunden, inte Clever Travel Consulting.